Tel: 06 2700 18 15 Fax: 020 330 68 92 Email seeamsterdam@gmail.com

Het meest recente onderzoek (NISS0) naar het vóórkomen van minderjarige meisjes in de prostitutie stamt uit 1998. Dit onderzoek schat het aantal minderjarige meisjes in de prostitutie op 1000 tot 1500. Het jongste meisje dat ze tot nu toe hebben gevonden in de prostitutie was 13 jaar. Volgens het onderzoek werd 79% van de meisjes de prostitutie in gedwongen, ondermeer door loverboys.Over het aantal minderjarige jongens in de prostitutie in Nederland is minder bekend. Het onderzoek van Fora uit 2001 schat het aantal jongens in de prostitutie op minimaal 1500. En deze cijfers nemen toe.

De prostitutie en loverboy problematiek wordt breed uitgemeten in de media, maar op scholen wordt er nog steeds (te) weinig aandacht aan besteed. Om dit fenomeen met scholieren bespreekbaar te maken, maakt See Amsterdam Tours gebruik van een rollenspel. Een ex-prostituee praat met een begeleider over haar voormalige leven achter de ramen. Hoe is zij daar terecht gekomen? Hoe kijkt zij zelf tegen haar situatie aan? Heeft zij spijt van haar keuze en waarom?
Met een ingestudeerd rollenspel bespreken we op een speelse manier de problematiek rondom loverboys en de prostitutie. Op deze manier ontstaat er een sfeer waarin het voor jongeren makkelijker is om te participeren in de discussie en worden ze aan het denken gezet.

Wij hebben niet als doel de jongeren te vertellen wat ze moeten doen of hoe ze moeten leven. Wij pretenderen ook niet alle antwoorden en oplossingen te hebben. Wij streven ernaar de blik van de jeugd te verruimen, ze alternatieven te bieden en ze bewust te maken van het gevaar van seksuele handelingen onder dwang.

Het volgende komt in het gesprek aan bod:

  • Bewustwording van het eigen lichaam en de gevaren van geslachtsziekten
  • Weten hoe een loverboy te werk gaat, zodat ze een dergelijke situatie kunnen herkennen
  • Eigen grenzen leren kennen, 'nee' durven zeggen en voor zichzelf op durven komen
  • Aan de hand van verhalen een realistisch beeld krijgen van het leven van een prostituee of slachtoffer
  • Bespreking van beschikbare hulpverleningsinstanties of personen waar jongeren kunnen aankloppen wanneer ze meer informatie willen of problemen hebben die betrekking hebben op loverboys en misbruik

Ons doel is jonge jongens en meisjes te leren herkennen wanneer er sprake is van dwang in de keuze om seksuele handelingen te verrichten. Gebleken is dat in de leeftijd van 14 tot 16 jaar de subtiele vormen van dwang vaak niet herkend worden. Ook willen wij graag voorlichting aan deze leeftijdsgroep geven, omdat dit de leeftijd is waar de kiem gelegd wordt voor latere problemen.

Door jaren lange werkervaring als gids in de rosse buurt zijn wij veelvuldig in aanraking gekomen met de vrouwen in het leven. Zodoende hebben wij een goed inzicht gekregen in de problemen die spelen rond prostitutie en loverboys.

De voorlichting duurt anderhalf tot twee uur. De prijs bedraag €200,- exclusief 6% BTW en reiskosten.

 

 

De Jordaan
Bij ons in de Jordaan, zing je van hela hola hoeladiejee..... De Amsterdamse Jordaan, met recht de meest bezongen, beschreven en geromantiseerde stadswijk van Nederland. Vertel eens verder
De Wallen
Al eeuwenlang is Amsterdam wereldberoemd, zelfs berucht, om haar rosse buurt. De Amsterdamse wallen blijft mensen trekken. Vertel verder